Pomáhej chytře z.s.

Organizace pomáhající jiným neziskovým organizacím a nejen jim

 

Více o Pomáhej chytře z.s.

Pomáhej chytře z.s.

Jsme nezisková organizace Pomáhej chytře z.s., která vznikla v květnu 2018.
Máme několik cílů, které se snažíme naplnit pomocí našich projektů.

 

Naše hlavní cíle jsou

  1. podpora volnočasových aktivit rodin s dětmi – portál KidiZones.eu
  2. využití moderních technologií pro větší bezpečnost našich blízkých (děti, senioři, dlouhodobě nemocní) – URGENT ID
  3. pomoc těm co pomáhají – pomoci s technologiemi a IT neziskovým organizacím

 

logo

Chci vědět víc o chytré ztracence URGENT ID.

dar

Proč se více o Pomáhej chytře z.s. dozvíte na doméně URGENTID.cz?

K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodů optimalizace nákladů na hosting a údržbu v kombinaci s tím, že doménu pro URGENT ID jsme dostali jako dar.

Přidejte se a pomáhejte s námi těm co pomáhají: chci pomáhat

qr-platba

Podpořte nás darem

Peněžité dary je možné poskytnout na bankovní účet 76624354/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Pokud se rozhodnete přispět je možné nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře, abychom se dohodli na detailech - smlouva, způsob poskytnutí daru, potvrzení o daru atp.
Všem dárcům budou na konci roku vystaveny a zaslány Potvrzení o daru pro možnost odpočtu daru z daní.